Friday, November 7, 2014

Despre Străvechea Şcoală Dacică

STRĂVECHEA ŞCOALĂ DACICĂ 
A CUNOAŞTERII ŞI ÎNŢELEPCIUNII DIVINE
__________________________________________________________________________
+ // CUNOAŞTERE ANCESTRALĂ, DEZVOLTARE SPIRITUALĂ, UNITATE ŞI COMUNITATE // +
 Activităţi generale şi acţiuni în cadrul Şcolii 
+ Conferinţe, cursuri, seminarii, iniţieri şi pregătire individuală +
+ Promovarea istoriei reale, a identităţii naţionale, a adevăratelor valori şi tradiţii +
 + Cunoștințe Dacice străvechi, Cunoaştere de sine, consiliere, protecţie şi vindecare + 
 + Tabere şi călătorii iniţiatice organizate în diverse locuri cu încărcătură Spirituală deosebită +
 ___________________________________________________________________________
***
MOTTO:
90% din ceea ce se cunoaşte în mod oficial la ora actuală despre istoria omenirii este fals şi contrafăcut, în mod premeditat. Ceea ce este considerat că s-a petrecut cu adevărat este în mare parte minciună, în timp ce miturile şi legendele care umplu cărţile de poveşti şi sunt considerate de majoritatea oamenilor un produs al fanteziei, sunt aproape în totalitate adevărate!


 + TEMATICĂ PRINCIPALĂ ŞI OBIECTE DE STUDIU ÎN CADRUL ŞCOLII +
 

*** REVELAREA ISTORIEI NECUNOSCUTE A DACILOR ***
ADEVĂRURILE ASCUNSE DESPRE EXISTENŢA, CIVILIZAŢIA ŞI MOŞTENIREA DACIEI ANCESTRALE


+ Sacralitate ancestrală: Istoria Daciei Hiperboreea, leagăn al spiritualităţii universale, leagăn al civilizaţiei primordiale şi model pentru popoarele antichităţii;
+ Cum sunt descrişi şi admiraţi Dacii în scrierile străvechi ale altor popoare, în manuscrise antice, în cronici medievale şi arhive istorice. Ce au ascuns despre noi marile imperii de altă dată şi ce ascund marile puteri în prezent;
+ Ce mărturisesc despre Dacia şi poporul dac mari istorici, conducători militari şi împăraţi ai antichităţii, de la împăratul Traian la Metianus Capella, Pomponius Mela, Martial, Lucanus, Pitagora, Homer, Diodor din Sicilia şi mulţi alţii;
+.Prezentarea unor aspecte din lucrările istoricilor, arheologilor şi oamenilor de ştiinţă: Conf.dr. Ioan Ticleanu, academician Nicolae Densuşianu, academician etnolog Romulus Vulcănescu, cercetător Cristina Pănculescu, doctor Napoleon Săvescu, scriitor Vasile Lovinescu, General Mircea Chelaru- fost Comandant al Armatei Române, Nicolae Spiroiu- fost Ministru al Apărării Naţionale, istoric arheolog Daniel Ruzzo, arhitect William Schiller;
+ Hiperboreeni din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, singurul popor al lumii vechi căruia popoarele antice i-au atribuit o origine Divină;
+
De la legende la adevăruri istorice. Statornicia şi primordialitatea: Dacia, Vatra Neamurilor şi începutul civilizaţiei umane; Dacii, marile migraţii europene şi dezvoltarea societală a omenirii;

+ Adevăruri istorice dacice care se regăsesc în multe din basmele, miturile, legendele şi tradiţiile româneşti; 
+ Istoria noastră interzisă de cotropitori: Existenţa Daciei pe parcusul istoriei, de la Dacia Hiperboreea la Dacia strămoşească a lui Decebal;
+.Cum şi prin ce mijloace au rezistat Dacii de-a lungul istoriei la nenumăratele atacuri şi încercări de cucerire ale marilor imperii;
+ Continuitatea istorică prin legătura dintre Voievozii români şi moştenirea Dacică ancestrală;
+ Adevărul despre trecutul fabulos şi istoria reală a spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic;
+ Cum arăta viaţa şi organizarea socială în Dacia, în diverse etape ale istoriei;
+ Relaţia spirituală şi legătura deosebită a Dacilor cu Dumnezeu şi cu natura;
+ Rădăcinile creştinismului autentic în Dacia, meditaţia, rugăciunea şi puterea cuvântului;
+
Legile sociale şi principiile spirituale care guvernau Dacia;

+ Credinţa, ierarhiile, virtuţile şi valorile supreme ale Dacilor; 
+
Credinţa liberă de dogmă: tradiţiile şi învăţăturile dacilor păstrate de Sfinţii Părinţi din munţi;

+ Trăsăturile nobile ale Dacilor: dragostea, curajul, eroismul, devoţiunea şi spiritul de sacrificiu; 
+ Treptele de iniţiere sacră ale Preoteselor din Dacia, puritatea sufletească şi sfinţenia;
+ Învăţăturile secrete ale străbunilor Daci şi ale Şcolilor Dacice;
+ Armele, abilităţile spirituale, aliaţii şi strategiile de luptă ale Dacilor;
+ Comuniunea Dacilor cu natura şi legătura lor cu cele 5 elemente;
+ Revelarea căilor de reconectare cu Moştenirea Sacră Ancestrală a Daciei;
+ Care este destinul Daciei şi care este calea de a împlini acest destin;
+ Care este misiunea spirituală a României, care este importanţa ei şi cum poate fi ea îndeplinită;
+
Principalii factori care pot conduce poporul român la o renaştere spirituală în aceste timpuri;
+.Descifrarea şi interpretarea numeroaselor profeţii trecute sau actuale despre România, şi legătura lor cu moştenirea dacilor; expunerea factorilor de care depinde împlinirea acestor profeţii;

+
Ce se va întâmpla în viitorul apropiat: principalele direcţii potenţiale existente la ora actuală pentru viitorul nostru ca popor şi al întregii omeniri;
+
.Care sunt principalii factori ce pot determina o schimbare pozitivă sau negativă în evoluţia evenimentelor actuale şi viitoare;
***

___Acestea sunt principalele tematici din Străvechea Şcoală Dacică, care au fost şi vor fi prezentate pe larg în cadrul conferinţelor susţinute. Pentru toţi cei care doresc să descopere într-un mod mai profund moştenirea strămoşilor Daci, în Şcoala noastră există multe alte adevăruri istorice şi aspecte tainice din cunoaşterea spirituală străveche, din înţelepciunea ancestrală şi din minunata moştenire a Daciei.

___Dincolo de acest site se află o cale de întâlnire cu tainele şi frumuseţile trecutului, întinsă ca un pod peste timp. Stravechea Şcoală Dacică este aici, pentru toţi oamenii care iubesc Dacia şi care vor să trăiască în aceste timpuri la fel de frumos şi de profund cum au trăit strămoşii noştri.

___Aşadar, dacă simţiţi chemarea străbunilor şi sunteţi curioşi să îi cunoaşteţi, dacă vă e dragă Dacia, dacă vă e dor de frumuseţea vremurilor de altă dată şi vreţi să vă regăsiţi sufleteşte, atunci vă aşteptăm cu drag să vă alăturaţi grupului nostru de prieteni! Împreună cu noi veţi avea şansa să păşiţi în lumea minunată a Daciei ancestrale, cu tainele, profunzimea, puritatea, frumuseţea şi sacralitatea ei! Iar dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii, ne puteţi scrie oricând la această adresă:  
 stravechea.scoala@gmail.com
_________________________________________________________________________
***
DESPRE IMPORTANŢA RESURSELOR SPIRITUALE 

___Resursele spirituale sunt primele şi cele mai importante resurse pe care le avem la dispoziţie. În societatea actuală, datorită manipulării prin diverse mijloace, majoritatea oamenilor au ajuns să fie complet dezinformaţi şi controlaţi la nivel psihologic. Din acest motiv, primele resurse pe care trebuie să ne concentrăm sunt cele de natură spirituală. La nivel social s-a ajuns la un adevărat război informaţional-psihologic subversiv, iar mintea a ajuns să fie uşor de influenţat, prin ascunderea adevărului, prin informaţii false, negative, şi prin felul deformat de a gândi al multora de langă noi. Însă sufletul rămâne resursa profundă, potenţialul ascuns, care nu poate fi la fel de uşor influenţat de sistem şi de condiţiile sociale. 
___În suflet este păstrată legătura cu Dumnezeu şi legătura cu continuitatea istorică a neamului Dac, precum şi cu ţelurile profunde care derivă de aici. Esenţial, Şcoala noastră pe această resursă profundă se concentrează, şi o considerăm unica temelie pe care se poate reconstrui ceva, atât la nivel individual, cât şi la nivelul întregii societăţi. Aspectul spiritual este de maximă importanţă, pentru că doar din esenţa spirituală pleacă şi caracterul incoruptibil, şi tot potenţialul infinit al omului.


CUM SE POATE REALIZA O SCHIMBARE REALĂ

___Schimbându-ne pe noi înşine schimbăm şi societatea. Schimbarea poate să înceapă din Dacia profundă, din reconectarea cu Moştenirea Sacră Ancestrală a Daciei, din unirea, organizarea şi îndrumarea oamenilor treziţi, a celor care au început să devină conştienţi şi să acceadă la o înţelegere spirituală superioară. Ei au început să formeze un nucleu, care la un anumit moment se va cristaliza şi va putea produce schimbări pozitive la nivelul întregii societăţi. Deci de aici poate şi de aici trebuie să înceapă schimbarea reală. De aici este menit să plece totul.
___În general, faţă de toată situaţia socială actuală, încă se vorbeşte mult la nivelul efectelor, nu al cauzelor, şi de asta nu se găsesc nici soluţii viabile, nici acţiuni eficiente. În prezent, o schimbare adevărată nu se mai poate realiza doar cu partide, programe sau cu ideologii, despre care se vorbeşte peste tot. Situaţiile naţionale şi globale din ultimul timp, războaiele, crizele economice, valurile de proteste,
toate demonstrează că soluţiile la problemele societăţii, oricât de mari sunt ele, nu pot fi rezolvate decât dintr-un plan superior. Pot fi rezolvate la nivel de cauză, nu la nivel de efect. O schimbare adevărată se realizează în primul rând cu oameni capabili de o înţelegere superioară a lucrurilor. Acesta este scopul acestui site şi al Şcolii noastre: să facă posibil ca oamenii ce au o înţelegere superioară să se poată uni şi organiza, să poată primi îndrumare, să se poată dezvolta pe toate planurile şi să poată acţiona eficient împreună.

 
DESPRE STRĂVECHEA ŞCOALĂ DACICĂ

___După o lungă vreme în care Şcoala a fost cunoscută şi accesibilă doar unui număr restrâns de oameni, am decis să dezvăluim câteva informaţii în plus, care considerăm că vor fi foarte folositoare. Comunitatea Spirituală a Dacilor Liberi există deja, şi există demult. Există chiar mai multe comunităţi dacice de acest fel, care au o lungă istorie, tradiţie şi continuitate, aflându-se într-o strânsă legătură. Ele se află în munţi, începând cu zona Sarmisegetusei, continuând apoi cu munţii Retezat, Bucegi şi Rarău. Noi de acolo venim, şi în una dintre ele, în zona Sarmisegetusei, ne aflăm în timp ce scriem acum (scris la data de 27.03.2014). Tot în acest centru din munţi se află şi Străvechea Şcoală Dacică a Cunoaşterii şi Înţelepciunii Divine, care funcţionează într-o lungă continuitate istorică, şi a cărei origine se află în timpurile de demult. Despre existenţa ei vom dezvălui mai multe detalii la timpul potrivit.
___Acest mesaj este o chemare pentru cei care au păstrat în sufletul lor o legătură vie cu identitatea strămoşilor noştri daci. Pentru cei care simt dacic, care gândesc dacic şi care vor să şi trăiască precum dacii adevăraţi! Este o chemare pentru cei care simt mai mult şi vor mai mult. Este o chemare pentru cei care nu şi-au uitat rădăcinile, şi care vor să se întoarcă acasă. La această chemare nu se poate răspunde decât cu sinceritate autentică, şi de aceea, oamenii care contează cel mai mult sunt cei care simt nevoia să acţioneze din motive corecte şi sincere. Astfel, spre deosebire de alte grupări sau organizaţii, Şcoala noastră nu este interesată să strângă cât mai mulţi oameni. Nu cantitatea ci calitatea este principiul de bază.


 
DESPRE ÎNSCRIEREA ÎN ŞCOALĂ

___După cum e firesc, în principiu pot fi admişi doar oamenii care îndeplinesc câteva criterii simple. Dintre acestea, între cele mai importante se numără puritatea sufletească, caracterul integru, credinţa autentică, dorinţa de a sluji binelui şi adevărului, seriozitatea, hotărârea, dorinţa pentru o transformare lăuntrică pozitivă, dorinţa de a ajuta alţi oameni, atracţia faţă de tainele dacice ancestrale, legătura cu trecutul nostru şi legătura cu natura. 
___Paşii sunt altfel simpli. Dacă doriţi să vă alăturaţi Şcolii noastre, atunci când nu se desfăşoară conferinţe sau cursuri şi nu ne întâlnim direct de la început, primul pas constă în a ne contacta. Apoi urmează să ne auzim la telefon, şi se va stabili o întâlnire directă. După care, de comun acord, dacă există o rezonanţă pozitivă reciprocă şi o compatibilitate la nivel de simţire, viziune şi înţelegere, mergem mai departe împreună!_
 ___În caz că nu aţi participat la conferinţele sau la cursurile noastre, înainte de a vorbi direct, ca punct de pornire este recomandat să citiţi cât mai mult din materialele publicate pe grupul şi pagina şi site-ul Forţa Spiritului Dacic, iar din lista de cărţi indicate, să citiţi cartea Descoperirea din Bucegi (link aici).
___ Menţionăm că atât Site-ul cât şi Şcoala nu au scopuri financiare, scopul este sa fim un punct de întâlnire şi de plecare pentru toţi cei care sunt interesaţi de spiritualitatea, istoria, misterele, cunoaşterea şi moştenirea minunată a Dacilor!
 

LEGENDE ŞI ADEVĂRURI, CIVILIZAŢIA ANTICILOR ŞI
MOŞTENIREA SACRĂ ANCESTRALĂ A DACIEI

___Nu în mod întâmplător am postat şi postăm în continuare articole despre aceste subiecte, care au devenit o realitate din ce în ce mai cunoscută în ultimul timp. Adică despre istoria antică şi contemporană necunoscută, despre descoperirea din Bucegi, Sfinxul din Bucegi, descoperirea de la Roşia Montană, descoperirile de la Orăştie, uriaşii care au trăit pe aceste pământuri, centrele energetice din munţi, numeroasele profeţii şi numeroasele taine din România. Dovezile în acest sens sunt deja numeroase şi incontestabile, atât la nivel istoric, cât şi la nivel arheologic. Pentru mulţi aceste lucruri rămân încă la stadiul de mistere sau legende. Însă unii, mai puţini ca număr, simt că ele sunt o realitate concretă.
___Şcoala noastră este pentru prima dată promovată public pentru ca oamenii care simt aceste adevăruri să aibă şansa de a aprofunda realitatea concretă a acestor taine, putând primi îndrumare, cunoaştere şi sprijin, la un nivel superior.

 ___Aşadar, dacă simţiţi chemarea străbunilor şi sunteţi curioşi să îi cunoaşteţi, dacă vă e dragă Dacia, dacă vă e dor de frumuseţea timpurilor de altă dată şi vreţi să vă regăsiţi sufleteşte, atunci vă aşteptăm cu drag să vă alăturaţi grupului nostru de prieteni! Împreună cu noi veţi avea şansa să păşiţi în lumea minunată a Daciei de altă dată, cu tainele, profunzimea, puritatea, frumuseţea şi sacralitatea ei!
 
Va urma
Profesor Doctor Cristian Teodorescu
Învăţător al Străvechii Şcoli Dacice
==================================
=========================================

Vă mulţumim pentru cele 13.372 de Like-uri ale paginii Forţa Spiritului Dacic! (10k=10.000)
Înseamnă că şi aici, peste 10.000 de Români iubesc Dacia şi îşi caută moştenirea străbună!


LISTA CU TOPUL CELOR CARE NE URMĂRESC ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE:

Country Rank /// Forţa Spiritului Dacic Page Fans /// Followers

 România > 9,714*Moldova > 1847*United States of America > 834*Italy > 601*United Kingdom > 474*Russia > 391*Spain > 372*Germany > 259*France > 87*Austria > 158*Belgium > 60*Canada > 58*Poland > 42*Ireland > 39*Netherlands > 29*Greece> 28*Denmark > 25*Sweden > 21*New Zealand > 8

     /// Site Forţa Spiritului Dacic - Site Total Page views: 138.974 ///
/// Pagina Forţa Spiritului Dacic- Like: 13.372  ///
  /// Profil Străbunul din Munţii Străvechi - Prieteni: 1687 ///
  /// Grupul Chemarea Străbunilor Daci- Membrii: 4187 ///


Copyright© Cristian Teodorescu 2007-2017

No comments:

Post a Comment