Sunday, March 2, 2014

.



Toate drepturile de autor rezervate.


___Copyright© 2007-2016 Conţinutul site-ului, grafica şi designul aparţin dl Cristian Teodorescu. Vă rugăm să respectaţi aceste drepturi. Dacă doriţi să distribuiţi conţinutul acestui site, integral sau parţial, o puteţi face, însă fără să scoateţi lucrurile din contextul lor, şi doar cu citarea autorului şi trimiterea la sursă, prin link direct. Vă mulţumim pentru înţelegere.

___Încălcarea drepturilor legale ale autorului, protejate de Legea nr. 8/1996 (privind dreptul de autor şi drepturile conexe), art.12, art.13, art.14, art.139 alin.14, art.1398, art.140 şi art.141, va atrage în scurt timp procedura Plângerii Penale, ce va fi înregistrată la Inspectoratul General de Poliţie al României, Direcţia de Investigarea a Fraudelor - Serviciul de Investigarea a Fraudelor din Sfera Proprietăţii Intelectuale, Drepturi de autor şi conexe.

 


No comments:

Post a Comment