Thursday, February 23, 2017

Să ne cunoaștem istoria reală!

Istoria adevărată a României: Dacii sunt primii oameni care au populat Europa. Dacia nu a fost cucerită niciodată în întregime. Strămoșii românilor sunt Dacii, nu romanii!


___În ultima vreme au fost făcute publice informaţii despre poporul român şi despre România, care vorbesc despre apartenenţa noastră directă la civilizaţia care a populat Europa – Dacii. Astfel începe să fie cunoscută adevărata istorie a poporului român, a românilor şi a României: românii sunt daci, nu romani. România este Dacia! Redăm aici doar câteva extrase din lucrări care mărturisesc adevărata istorie a poporului român şi a României, pentru a vă trezi interesul să citiţi mai mult şi să aflaţi adevărul care nu este spus aproape deloc prin şcoli, facultăţi sau la televiziuni: Românii sunt Daci, nu romani, iar România este Dacia, vatra Europei – locul unde a început cu adevărat civilizaţia europeană. Fiţi mândri că am avut asemenea strămoşi! 

___Iată câteva extrase din textele pe care le găsiţi mai jos:

___Mai mulți istorici și cerecetători consideră că zona geografică în care se află astăzi România, a fost în urmă cu peste 10.000 de ani, vatra lumii, locul unde au început marile migrații și a început cu adevărat civilizaţia Europei. Iată un pasaj dintr-un interviu cu Dr. Napoleon Savescu, excelent argumentat în raport cu glaciațiunile Europene- perioadele din istorie când întreaga Europă a fost acoperită de gheață: ”Faceţi cunoscută în societatea americană  preistoria românilor?  Răspuns: Sunt invitat la conferinţe, în special – de macedoromânii din America. Lumea este interesată de această nouă prezentare a poporului daco-român. Datele pe care le-am adus în plus aparţin cercetătorilor impecabili din toată lumea, care susţin de ani de zile ca spaţiul carpato-danubian a dat naştere Europei. România este Vatra Europei. Când Europa a fost acoperită de două ori de o hală de gheaţă, cum a fost ultima, cea alpină, singura arie rămasă neacoperită era cea din Carpaţii de Jos. Or, nu putea să apară o civilizaţie în aria Germaniei, aflată atunci sub calota de gheaţă. În plus, marile civilizaţii au apărut la gura de vărsare a marilor fluvii: chinezii – la gura Fluviului Galben, indienii – a Gangelui, egiptenii – a Nilului. În acest context, nu puteau occidentalii să apară la gura de vărsare a Rinului, Senei sau sub gheaţă. Să fim oameni serioşi, că şi prostia are o limită.” Dr. Napoleon Savescu.
___Roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tărtăria, primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H.

___Traco-dacii reprezintă cea mai veche şi mai înaltă cultură de pe Pământ, anterioară civilizaţiei Sumeriene, şi totodată cea mai numeroasă (180 – 200 de triburi). Ei puteau fi găsiţi în întreaga Europă (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germania, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franţa, Spania, Turcia europeană, Asia Mică, Africa)…
___În zona Olteniei se înregistrează cea mai veche locuire în bordeie din lume (18,000 ani înainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi târnacop de miner descoperit vreodată, cea mai veche activitate metalurgică a aramei din lume (8,000 ani înainte de Christos), cea mai veche scriere din lume (tăbliţele de la Tărtăria, judeţul Alba 5-6.000 înainte de Christos). Tot aici s-a inventat arcul, au apărut primele furnale din Europa, şi tot de aici au plecat şi s-au format celelalte popoare indo-europene şi nu numai cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, sciţii, cimmerienii, triburile iberice, bascii, sarmaţii, elenii (ahei şi dorieni), fenicienii… etc.
___Profesoara de arheologie lingvistică, Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, care a studiat istoria Europei, a vorbit despre spaţiul Carpato-dunărean ca fiind Vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să se dezvolte.
___Când astăzi istoria spaţiului Carpato-Dunarean este redescoperită de nişte străini, ca Marija Gimbutas, care asemenea lui N.Densuşianu considera drept vatră a vechii Europe acest spaţiu unde noi românii ne găsim astăzi, de fapt ne reîntoarcem la istoricul Densuşianu, la cel ce a prezentat pentru prima oară pe noi, pe daco-români drept popor primordial şi formator al Europei.

___Dacii sunt strămoşii tuturor popoarelor latine, iar ceea ce ne este predat în şcoli – “noi românii suntem un popor care a fost “latinizat” de către romani” este o falsitate.
___Dacii sunt cei care au populat Europa şi au ajuns până aproape de China. Românii ca popor se situează pe primul plan în Europa ca vechime. Iată o hartă care arată cât de puternic a fost Imperiul Geto Dac între anii 82-48 ÎHR:


Iată și Harta României de la 1919! Chiar și atunci, România era mult mai mare decât în prezent!


___Mulţi spun că ne-au ocupat romanii şi ne-au latinizat. Cât din teritoriul Daciei a fost ocupat de romani? Doar 14% ! Câţi ani au ocupat romanii acei 14%? Doar 146 de ani!  Era imposibil ca limba latină să fie preluată de daci când romanii au ocupat atât de puţin teritoriu şi au stat atât de puţin, mai ales ţinând cont că soldaţii romani vorbeau o latină şubredă. De asemenea, dacă Dacii ocupaţi de romani ar fi preluat limba latină, cum se mai înţelegeau cu restul dacilor de pe restul de 86% din teritoriul Daciei, NEocupat de romani? Logic că vorbeau cu ei tot în “dacă”, adică “română arhaică”. De fapt dacii vorbeau deja o română arhaică, din care a reieşit şi latina la un moment dat. Atunci când s-au întâlnit dacii şi romanii, s-au întâlnit două popoare înfrăţite care se înţelegeau în limbaj. Concluzie – Noi SUNTEM ROMÂNI DACI, NU ROMANI!
___De ce ar fi vrut romanii să impună limba lor într-un teritoriul nou cucerit? Vedeţi americanii impunând engleză în Egipt, Irak, Afganistan, Libia şi alte ţări cotropite (pentru “impunerea democraţiei”) sau îi vedeţi pe americani interesaţi de resursele de petrol, minereuri şi poziţia geo-strategică nou cucerite? Aceeaşi întrebare e valabilă şi în cazul romanilor care au cucerit o mică parte din teritoriul Daciei: pe romani i-a preocupat impunerea limbii latine în Dacia cucerită, sau mai degrabă aveau nevoie doar de bogăţiile acesteia (aur, argint, miere, grâu, vin, lemn, piatră, şi altele)?

___Arhivele regilor Daciei (plăcuţele de aur descoperite la Sinaia), conţin dovada că limba dacilor aproape că nu s-a schimbat (până astăzi n.n.).
___Istoricul Dio Cassius (n.155 – d.229 e.n.) descrie războaiele purtate de Daci şi Romani – spunând despre Traian (conducătorul Legiunii Romane) că a fost un trac veritabil şi că războaiele purtate erau fraticide (între popoare de aceeaşi origine). Iar Traian, spunea înainte de a porni la luptă: “mă întorc în ţara străbunilor mei: Dacia“ 
___Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj, în decembrie 2012, Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, unul din oamenii care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi cu cărţi din arhiva bibliotecii Vaticanului şi fost membru al Comisiei Teologice Internaţionale, a făcut o declaraţie şocantă: “Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Retezat, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale (limba latină)”.

___Încă din anul 2014, Miceal Ledwith a oferit într-un nou interviu mai multe detalii despre latinitate şi originea popoarelor. Partea despre istoria limbii române începe de la min 44:30. Interviul aici: About Romanian Language (click pentru detalii)
___Faptul că NOI, românii (dacii), suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim.
___Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de ani, suntem tot daci – un studiu de paleogenetică, realizat între anii 2003-2006, a arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute de Imperiul Roman este falsă.

___“După 20 de ani de studiu, am ajuns la concluzia că cele 80 de milioane de persoane ale comunităţii punjabi din India vorbesc o română arhaică. Au 2.000 de cuvinte identice, multe dintre ele comune şi cu latina. Dar dacă punjabi este o limbă vorbită cândva de geţi, înseamnă că neamurile getice vorbeau o limbă «latină» înainte de apariţia Imperiului Roman. De unde rezultă că limba română e mai veche decât latina. Concluzia e că într-un trecut imemorial exista o singură limbă europeană, cel mai probabil româna arhaică, sau getodaca, şi care printr-o serie de migraţii şi modificări a născut toate limbile numite indo-europene, printre care şi latina. Până în ziua de azi se vorbeşte româna sau aromâna din nordul Mării Adriatice, până la Volga. Mai mult, în Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limbă română”, spune Lucian Iosif Cueşdean.
___O română arhaică există în copie la peste 7000 de Km de România, la 3000 de Km est de cea mai estică graniţă a Imperiului Roman.
___Conform studiilor genetice, populaţia actuală a României este clar înrudită cu populaţiile care au locuit pe teritoriul României în Epoca bronzului şi a fierului, adică acum 2 500 – 5 000 de ani, fapt care scoate în evidenţă continuitatea acestui popor… şi răstoarnă teoria romanizării Daciei ca şi a descendenţei române a poporului nostru (sursă: “Spiritul Dacic renaşte” Editura Vidia 2012)
___Românii au păstrat mii de ani limba, portul, obiceiurile, tradiţiile strămoşilor de acum 7.000 de ani. Analizele minuţioase de sânge, demonstrează că în ciuda numeroaselor invazii, inclusiv mult distorsionata ocupaţie romană, s-a păstrat puritatea genetică, specifică strămoşilor noştri.

___După “Civilizaţiile Europei vechi”, Ed. Meridiane, Buc., 1978, de Guido A.Mansuelli, un autor francez, pe timpul ultimei glaciaţiuni, Wűrm, nu se cunosc decât două centre de locuire umană, unul în vest, în aria Pirineilor (plus Grimaldi) şi altul în est, în aria Carpaţilor. Splendidele civilizaţii vestice din Pirinei, ca şi cea din Grimaldi (vestul Italiei), au dispărut, fără urmă, acum aproximativ 11.000 de ani. Această zonă a fost repopulată dinspre gurile Dunării abia 4-5 mii de ani mai târziu, astfel că apare logic ca şi limba din Carpaţi să fi urmat aceeaşi cale. Nu a existat nimeni altcineva, în spaţiul Dunării de Jos, decât neamul românesc, până acum 3900 de ani, când se spune că au “venit” grecii, astfel că e firesc ca “româna primară” să fie prima limbă a Europei.


___– Specialistul englez E.C.Davies scrie în Enciclopedia Peoples of Nations în 1923 că pe teritoriul actual al României exista cu mult înainte ca romanii să invadeze teritoriul, “exista o civilizaţie ce îşi avea rădăcinile departe, în trecut în epoca neolitică”
___– Peruvianul Daniel Ruzo spune că “Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de azi”
___– Arheologul neamţ Adam Falkenstein declară că “tăbliţele de la Tărtăria reprezintă prima dovadă de scriere din istoria omenirii”
___– În Cambridge History of India din 1922 se arată fără dubii că “Drumul parcurs de arienii carpatici până la ajungerea în India i-a purtat prin N Mării negre şi al celei Caspice ”
___– Felix Colson preciza că “dacii erau de origine pelasgă iar limba lor nu era decât un idiom al limbii comune-pelasga-de dinainte de fondarea Romei”
___– William Schiller arheolog american în Reader's Digest-”Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul ROMÂN, răspândindu-se apoi spre răsărit şi spre apus!”
___– John Mandis profesor la Universitatea din Londra- ”România e vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 i.e.n.” şi “cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”
___– Gordon W Childe -”localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi sudul Dunării”
___– Harald Haarmann, savant german, confimă cea mai veche civilizaţie umană cunoscută, pe teritoriul României, la Tărtăria, cu 8000 ani în urmă, cu mult înainte de civilizaţiile Mesopotamiei.
___– Ekstrom Par Olof- Lingvist suedez spune că ”Limba Română este o limbă cheie care a influențat în mare parte limbile Europei“…

___Mulţi alţi arheologi, istorici, cercetători şi scriitori români au suținut aceste adevăruri: Densușianu, B.P. Haşdeu, preotul D.Bălaşa, Lazăr Tonciulescu, Cristina Pănculescu, Generalul Mircea Chelaru, Napoleon Săvescu, Lucian Iosif Cueşdean, Timotei Ursu și mulți alții…


Friday, February 17, 2017

Identitatea Națională sub amenințarea globalizării

Europa şi "pericolul" Dac! Războiul împotriva istoriei noastre…


"Acea istorie care ne arată cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile, care ne sunt valorile, care ne sunt drepturile şi bogăţiile, drumul şi direcţia!"

___Puţin îmi pasă că voi deranja anumite cercuri ale puterii printre care şi ale serviciilor care ar trebui să se ocupe de exact ceea ce voi spune eu aici!
___Mie îmi pasă de ceea ce se întâmplă ţara mea aşa cum am învăţat despre ea de-a lungul timpului, cu bune cu rele, cu fapte de care sunt mândru şi fapte care aş fi vrut să nu se întâmple, cu istoria ei, mai eroică şi mai ruşinoasă, cu eroii, domnitorii, scriitorii, savanţii artiştii ei, unii mai talentaţi, mai învăţaţi, alţii mai puţin, unii mai virtuoşi alţii mai păcătoşi.

___Toţi aceşti oameni, toate aceste evenimente formează la un loc moştenirea poporului căruia îi spunem român, chiar dacă mulţi nu sunt de acord, din varii motive, toate aceste evenimente care s-au petrecut în această zonă geografică căreia îi spunem România şi pe lângă actualele graniţe, toate pietrele praful, aerul, solul şi subsolul cu dovezile arheologice, cu aurul, petrolul, gazele, cetăţile acoperite de pământ, scrierile, muzica, operele compuse pe acest pământ, au format şi formează ceea ce astăzi încă numim România.
___Toate acestea însă vin din vechime, o vechime pe care unii nu vor să o recunoască, unii nu vor să o accepte, unii nu vor să o scoată la suprafaţă, unii nu vor să o lasă să se exprime, alţii vor să o îngroape sau să o distrugă pentru că reprezintă un pericol. Un pericol la adresa unei Europe care sub masca civilizaţiei şi “progresului”, a unei “democraţii” impuse de o “elită” financiară străină de chiar interesele ţărilor care o compun, un pericol la adresa unor interese meschine de dominaţie subjugare şi acaparare, desfiinţare a identităţilor naţionale, nu face altceva decât să dezbine ca să poată stăpâni.

___Suntem învăţaţi, îndreptaţi, convinşi, dirijaţi, împinşi, aruncaţi, îngrădiţi, forţaţi către o Europă “comună, a tuturor” unii îi spun “Statele Unite ale Europei” adică un fel de federaţie formată din state care îşi pierd identitatea, îşi pierd tradiţiile, îşi pierd obiceiurile, îşi pierd conştiinţa de neam, îşi pierd istoria, îşi pierd resursele pe care le pun la dispoziţia unor conducători ascunşi sub masca democraţiei, care practic urmăresc nu progresul ci distrugerea identităţii Europei.
___Nu pare nimănui ciudat că la nivel de stat suntem sfătuiţi să ne “regionalizăm” să ne “autonomizăm” să ne fărâmiţăm ca să putem “supravieţui”, ca unică şansă de dezvoltare şi conducere, pentru “descentralizarea” conducerii “greoaie actuale” dar la nivel European suntem strânşi ca oile în ţarc, îndemnaţi să facem toţi cum comandă “baciul” de la Bruxelles sau mai ştiu eu de unde, ni se impun legi de uniformizare care se aplică însă diferit deşi sunt aceleaşi, căci acolo unde e nevoie, ele pot fi “interpretate” în culoarea locală doar ca să mulţumească interesele celor care le impun?

___Nu vede nimeni că se umblă cu două măsuri, una de fărâmiţare la nivel statal, alta de “anclusare “la nivel European? Care din politici e bună, cea segregaţionistă, sau cea unionistă? De ce nu se aplică una din ele? Inamicul numărul unu al celor ce fac această politică ciudată, a celor care o aplică şi a celor ce o susţin este istoria.
___Acea istorie despre care vorbeam mai sus, acea istorie care ne arată cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile, care ne sunt valorile, care ne sunt drepturile şi bogăţiile, drumul şi direcţia. Ei, “Europenizaţii” vor să construiască o altă istorie care să înceapă cu ei. Tot ce a fost până acuma trebuie uitat, istoria, lumea, civilizaţia, umanitatea, universal începe cu ei, ei fac legile, ce a fost până acuma nu a existat, trebuie şters din memoria omenirii.
___Preşedintele ţării ne spune că trebuie să ne cedăm suveranitatea, că trebuie să ne gândim la interesele Europei. Premierul României, ne spune că istoria României a început la 1918, ştergând din câteva cuvinte istoria neamului românesc, indiferent când şi-a căpătat acest nume. Dar oare, istoria Românilor a celor care ne numim aşa indiferent în ce ţară trăim, a început doar în 1918?
___Unii spuneau până acum 24 de ani că istoria României ar fi început la 23 August 1944, dar şi ei acceptau totuşi că” trăim aici de 2000 de ani”, nici ei nu au vrut să ne rupă de rădăcinile istorice, doar au cosmetizat ultima parte a istoriei, ca să le dea lor bine la imagine!


___Astăzi însă, trăim vremuri mult mai vitrege. Astăzi toată “lumea bună” vrea să uităm cine am fost, cine suntem şi ce reprezentăm ca popor astăzi suntem împinşi spre o globalizare nu numai economică şi financiară ci şi istorică, spirituală, de identitate.
___Astăzi în România a devenit periculos să rosteşti cuvântul Dac, Dacia, (doar ca maşină mai este admis pe ici pe colo, dar va dispărea şi asta, vom vorbi de Renault, Sandero, Duster, Logan, toate nume româneşti pur sânge, toate” legate” de istoria Daciei) astăzi în România la şcoală nu se mai învaţă despre daci decât că au fost conduşi de unul cu apucături suicidale iar apoi am fost “preluaţi şi prelucraţi” de un popor luminat, aşa cum suntem preluaţi acum, şi am făcut parte dintr-un imperiu mare cum vom face şi acum!(cata viclenie are acest sistem!...)
___Nu li se spune însă copiilor că conducătorii acestor imperii şi atunci şi acum au urmărit nu să ne “civilizeze” şi să ne facă viaţa mai bună, ci să ne exploateze minele şi bogăţiile-culmea culmilor – aceleaşi mine de aur şi atunci şi acum.
___Spre norocul nostru atunci, marele imperiu a cucerit doar cam 20% din teritoriul vechii Dacii, celălalt fiind păstrat de Dacii liberi care au avut grijă să îi facă plecaţi până la urmă pe “marii civilizatori”. Spre ghinionul nostru acum nu mai există Dacia Liberă, actualii conducători în faţa pericolului celor ce ne doresc pământul, nu au scos sabia, au plecat doar capul, pe principiul” românesc” dar nu strămoşesc, “capul plecat sabia nu-l taie”!
___Astăzi cuvântul “dac” nu mai este rostit oficial, în toată istoria celor 24 de ani de “eliberare” nu am auzit nici un preşedinte, nici un premier, nici un senator rostind acest cuvânt într-o cuvântare oficială sau neoficială. Dacia nu mai există pentru noua conducere supusă noului imperiu. Istoria nu mai există şi nimeni nu vrea să înveţe din ea.
___Nimeni nu vrea să vadă că nici un imperiu nu a rămas în picioare, toate au căzut, din toate s-a ales praful, au rămas în picioare de fiecare dată ţările, statele, popoarele care le formau. A căzut imperiul roman de răsărit sau apus, a căzut imperiul lui Napoleon, a căzut imperiul comunist şi vor cădea toate unul după altul, dar pe ei nu îi interesează, ei “trăiesc momentul”, ei “clădesc viitorul” un viitor de hârtie ca şi banii cu care îl tencuiesc.

___Astăzi tot ce este legat de Dacia şi de cuvântul dac, trebuie să dispară din istoria, conştiinţa şi evidenţele celor care trăiesc pe pământul care se pare că a fost leagănul civilizaţiei europene! Cetăţile dacice care au fost descoperite până în prezent au fost lăsate în paragină, s-a aşezat praful peste el, unele au fost prădate, hărţile cu aşezarea lor au fost predate jefuitorilor ca să scoată din ele brăţări de valoare inestimabilă, locurile care amintesc de Regatul dac au fost predate la cheie străinilor spre” cercetare”, Sarmisegetuza ruşilor şi englezilor, Bucegii şi Buzăul Israelului, Roşia Montana canadienilor şi americanilor.
___Se spune şi nu văd de ce nu aş crede, văzând ce se întâmplă cu istoria, că ţara va fi împărţită în aşa fel încât Moldova să revină evreilor, Transilvania Ungurilor, Oltenia ţiganilor, din toată Europa nu numai din România, iar România se va mai numi vechiul “regat” adică Bucureştiul câteva judeţe limitrofe cred că ieşirea la Marea Neagră nu va mai face nici ea parte din Noua Românie, dar asta încă nu o ştiu cei care au bătut palma, va fi o surpriză pentru ei. Unde se vor mai duce ei în weekend, dacă “Valea Prahovei” nu va mai cuprinde staţiunile montane iar Marea Neagră va fi într-o “regiune autonomă” independentă economic, financiar, si, si.. politic?
___Astăzi se continuă îngroparea istoriei dacilor, îngropare începută imediat după prăbuşirea imperiului roman, când toate cărţile scrise despre Dacia au cam dispărut.

___Iată o scurtă enumerare:

___- Din scrierile lui Flavius Arrianus care a scris materiale istorice, militare şi filozofice, s-au pierdut exact cele care descriau războaiele dacice;
___- Din „Istoria romană” a lui Appianus, scrisă în limba greacă, în 24 de cărți, ultimele 2 tratând, războaiele lui Traian în Dacia și Arabia, s-au pierdut;
___- Demetrios din Callatis (Mangalia) a scris o „Geografie” în 20 de cărți, la sfârșitul secolului al III î.e. n fiind apreciată la vremea ei ca – foarte serioasă, aceasta însă dispărut;
___- Un autor târziu Orosius a tratat în Istoriile sale și luptele lui Fuscus (generalul lui Domițian) cu Duras Diurpaneus și dezastrele romanilor în Dacia, însă acea parte a fost pierdută;
- Din „Istoria romană” (80 de cărți în limba greacă) a lui Cassius Dio s-au pierdut numai cele care tratează războaiele lui Domițian și Traian;
___- Nici chiar scrierile lui Traian despre daci nu s-au păstrat. Astfel „Getica” sa și „Getica” medicului său Criton au dispărut;
___- Profesorul Augustin Deac constata că peste 220 de opere antice de mari dimensiuni, care consemnau fapte, evenimente și referiri la limba poporului geto-dac s-au pierdut ori au fost socotite pierdute. 

___În ziua de azi, distrugerile continuă: Arhivele sunt date pe mâna străinilor!
___Pământurile Transilvaniei sunt redate celor ce le-au obţinut prin furt, de la locuitorii vechii Dacii, care prezintă documente de proprietate făcute sau falsificate de guverne străine;
___Sarmisegetuza este scanată de BBC la milimetru, rezultatele însă nu sunt prezentate autorităţilor române;
___Bucegii sunt răvăşiţi de americani şi evrei, cad elicoptere care cercetează misterele Bucegilor în căutarea spiritualităţii dace şi dezlegării enigmelor omenirii, dar statul român este orb şi surd, nu cere, nu dă explicaţii;
___Munţii Buzăului, altă zonă încărcată de istorie şi spiritualitate ancestrală, sunt „redaţi” unui „moştenitor” al lui Preda Buzescu, moştenitor care de fapt şi-a vândut dreptul de moştenire unor străini. De ce nu moştenitorilor lui Bastus? PENTRU CĂ AU DISPĂRUT TOATE CĂRŢILE ŞI ÎNSCRISURILE DESPRE DACI?
___Nu cumva acesta este scopul „pierderii atâtor documente şi dovezi ale civilizaţiei dace şi anume de a ascunde şi a nega drepturile locuitorilor acestui pământ? Nu cumva această „uitare” a istoriei dacilor continuă acest proces de trădare şi distrugere a istoriei şi continuă în mod intenţionat pentru a da acest pământ altora?
___Şi atunci constatând toate aceste „coincidenţe” nu este aşa că eşti conspiraţionist dacă tragi concluzia că s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare îngroparea Daciei şi a dacilor? De ce nu mai vorbeşte nimeni astăzi despre daci? Conferinţele şi prezentările despre dacologie sunt păstrate în beznă, tratate cu superficialitate, cei care se ocupă de aşa ceva sunt marginalizaţi, ridiculizaţi.
___Istoricii, cercetătorii, arheologii sunt îndreptaţi către alte perioade, cei care mai caută prin istorie urmele dacilor sunt persiflaţi, pasionaţii şi iubitorii de neam sunt taxaţi drept nebuni sau exaltaţi, teoriile lor sunt fantasmagorice, nu ai voie să spui, să constaţi sau să susţii că Poporul Dac a existat sau că limba română este de fapt limba dacilor şi nu a romanilor, că eşti imediat taxat drept „naţionalist comunist”.

___DACII AU DEVENIT SAU CONTINUĂ SĂ FIE UN PERICOL PENTRU EUROPA ŞI ADEPŢII EUROPENIZĂRII, NU NUMAI PENTRU CĂ ARATĂ EUROPEI CUI DATOREAZĂ ÎNCEPUTURILE SALE CI ŞI PENTRU CĂ ARATĂ ÎNAINTE DE TOATE CĂ UN POPOR POATE SUPRAVIEŢUI ÎN GRANIŢELE SALE, MII DE ANI FĂRĂ SĂ AIBĂ NEVOIE DE LEGILE ALTORA, FĂRĂ SĂ FIE „SPRIJINITĂ” PRIN SPOLIERE ŞI EXPLOATARE. DIN CAUZA ASTA NI SE ÎNGROAPĂ ŞI VINDE ISTORIA. ISTORIA DACILOR A FOST ŞI ESTE CĂLCATĂ ÎN PICIOARE ŞI DISTRUSĂ INTENŢIONAT IAR ROMÂNII CARE PARTICIPĂ LA ACEST PROCES SUNT TRĂDĂTORI DE NEAM.
___Cred că cea mai mare lovitură pe care românii ar putea-o da acestei europenizări forţate ar fi să schimbe numele României în Dacia. Atunci nu va mai putea spune nimeni că istoria românilor a început în 1918!!!
___Autor: Colonel (r) Marin Neacșu

___Cinste și respect, iată un om integru și militar adevărat! Fiți siguri că mai avem și astfel de oameni deosebiți, dar din păcate nici ei nu pot spune decât puțin din ceea ce știu, din cauza riscurilor la care s-ar expune! Amenințarea marilor puteri este permanentă, deoarece ele nu doresc ca noi să știm adevărul, pentru a fi mai ușor de controlat!


Friday, February 10, 2017

Să spunem tuturor adevărul!

Să spunem lumii cine suntem!
Peste 9.000 de ani de istorie ne cer asta!

___Se incearca tot mai mult ca identitatea nationala a romanilor sa fie stearsa, mascata, ascunsa, ca parte din amplul proces de globalizare pe care baietii “destepti” l-au demarat de ceva vreme.

___Raportandu-ne strict la tara noastra, avem exemplu concret de cum functioneaza propaganda, de cum se aplica strategiile ce au ca rol mentinerea poporului intr-o stare de necunoastere, de anihilare a oricarui sentiment sau manifestare nationale. Toate au ca scop final crearea contextului in care romanii nu vor mai fi stapani in tara lor, in care toate resursele pamantului vor fi exploatate de altii si in care cei venetici de neam si tara vor putea sa se aseze pe terenurile cumparate stupid de ieftin de la romanii saraciti intentionat in ani si ani de zile.
___Caci un popor fara identitate este asemeni unui orfan pentru care usile orfelinatului se deschid la 18 ani, iar el este pur si simplu aruncat in valtoarea vietii fara parinti care sa-i ghideze pasii, fara un sistem de valori construit, singur si expus. Asadar criza identitara este cea mai grava situatie in care se poate afla un popor. “Taierea” radacinilor de catre cei ce ne scriu istoria, promovarea intensa prin canalele media a elementelor subculturale, lipsa de sustinere a culturii, a inventatorilor, a olimpicilor, a scriitorilor si artistilor, toate la un loc contribuie la distrugerea Romaniei si romanismului in genere.
___Si totusi, oricat ar incerca “Ei”, noi inca existam. Si nu doar vietuim, ci suntem mladite ale unui trecut incredibil, suntem copii ai unui pamant plamadit cu oasele, sangele si sudoarea a sute de generatii de stramosi, ce coboara in vechime pana in vremuri imemoriale. Caci despre noi nu se poate spune c-am fi venit de undeva…noi suntem DACIA! Noi avem un bunic sau o bunica in fiecare Vasile, Ion, Gheorghe, Ana, Safta sau Marioara din orice sat al Romaniei.

___Iar tu, roman de-al meu, calator pe alte meleaguri, spune-le celor ce te vor intreba cine esti si de unde vii, ca palmele inaintasilor tai au creat ceramica de Cucuteni, cea mai veche forma de arta elaborata a Europei, ca mainile lor au fost primele de pe acest continent care au folosit coarnele plugului si care au cultivat solul!
___Spune-le ca agricultura la noi, cresterea animalelor, mestesugurile si tot ce inseamna sedentarism si radacini in pamantul natal au inceput in mileniul VII i.Hr., in timp ce in restul Europei era bezna, abia 1.500-2.000 de ani mai tarziu aceste practici fiind atestate in vestul considerat azi a fi „zona civilizata”.

___Mai spune-le strainilor ca Bucurestiul romanilor nu are maretia si grandoarea arhitecturala a Parisului, Romei, Madridului sau Londrei pentru ca noi ne-am construit orasele cu propriile maini si resurse, nu prin munca sclavilor si cu bunurile jefuite de imperiile coloniale antice si medievale!
___Spune-i spaniolului, de pilda, ca palatele madrilene sunt construite cu plata de robie si sange a incasilor si cu aurul furat de la acestia. Iar englezului sa-i spui ca al lor Richard Inima de Leu a fost doar un aventurier in cautare de glorie personala, care si-a falimentat tara pentru a-si sustine campaniile dezastruoase din Orient, comparativ cu al nostru Stefan, care, prin actiunile sale, a fost un “Athleta Christi” intru apararea intregii crestinatati…

___Tot strainilor, cand te vor privi arogant, spune-le ca isi datoreaza bunastarea si gradul de confort si civilizatie noua, care secole de-a randul am stat pavaza in calea otomanilor, tatarilor, in fata intregului puhoi asiatic ce s-a revarsat dupa jaf si crima in aceasta parte de lume.

___Tu, romane, nu ai de ce sa tii capul plecat in fata nimanui, niciodata, pentru ca tu pe pamantul tau ai stat, nu pe al altora, tu l-ai muncit si facut sa rodeasca, tu ai stat cu o mana pe plug si alta pe sabie si nu ai ravnit niciodata la bunul altuia! Cum sa fi creat tu cultura Vestului, cand toata istoria ta a trebuit sa lupti impotriva jefuitorilor si sa muncesti pentru a pune un bot de mamaliga si o bucata de branza pe masa, la copii?
___Si totusi, chiar si in aceste conditii, pamantul nostru a dat un Eminescu, care poate sta la loc de cinste in panteonul culturii universale, alaturi de un Lord Byron sau un Shakespeare. Nu ai avut de ce sa o faci, pentru ca 9.000 de ani de sedentarism pe pamantul tau au facut ca, intre tine si el, vene solide, din sange, pamant si apa, s-au creat. Nu ai avut de ce sa o faci pentru ca muntii, campiile, raurile, dealurile, marea, toate cate sunt ale tale ti-au oferi tot ce aveai nevoie.
___Ridica-ti ochii si priveste-l pe strain in ochi, caci esti din neam vechi, esti copil de oameni buni, frumosi, harnici, credinciosi, curati, ospitalieri, cinstiti, rabdatori, dar si viteji, aprigi si neinfricati atunci cand Tara o cere. Stiu ca acum esti tradat de tot ce inseamna politicieni, dezamagit de tot ce inseamna liderii tai, furat, mintit, saracit pe zi ce trece tot mai tare, obligat sa muncesti pentru straini, departe de tot ce iti este drag tie, dar va veni o vreme, frate roman al meu si sora romanca a mea, cand buciumul de schimbare, cel ce va chema pe toti copiii Romaniei, va suna din nou.

___Va veni o vreme cand nu te vei mai simti ca avand mai putine drepturi, in mod paradoxal, decat cei ce sunt straini de acest pamant si va veni o vreme cand aurul, apele, padurile, holdele si insasi soarele de pe cerul Romaniei vor fi iarasi ale tale.

___Sa auzim de bine, romane! Si nu uita ca pe lumea asta nu ne avem decat unii pe altii, toti ai nostri, cei ce suntem frati!
___Sursa: saptamana.md


Saturday, July 30, 2016

O cale in dar

Legendele şi Misterele Dacilor – Cartea lui Enoh:
Dacii cunoşteau secretul „computerului ceresc”!


___„Cartea lui Enoh” este una dintre cele mai controversate lucrări cu implicaţii biblice, fiind una dintre lucrările care nu au fost niciodată incluse în învăţăturile Bibliei pe motiv că aceasta nu ar putea fi înţeleasă de oamenii de rând. Doi cercetători britanici, Robert Lomas şi Christopher Knight, au reconstituit în cartea lor, „Aparatul lui Uriel”, unul dintre mecanismele descrise în „Cartea lui Enoh”. Ciudatul mecanism poartă denumirea de „computer ceresc.” Rezultatul a fost unul neaşteptat, atât pentru cei doi cercetători, cât şi pentru specialiştii din întreaga lume: după respectarea întocmai a indicaţiilor de construcţie din carte, aparatul rezultat s-a dovedit a fi copia identică a calendarului solar construit de strămoşii noştri daci la Sarmizegetusa!
___„Cartea aştrilor cereşti” a lui Enoh cuprinde învăţămintele pe care îngerii se presupune a le fi lăsat unor oameni „aleşi” de ei, pentru a-i ajuta să măsoare „traseele aştrilor şi relaţiile dintre aceştia, potrivit claselor lor, teritoriului şi anotimpului, precum şi legile lor”. Îngerii au numit manuscrisele „o cale în dar”. În mod inexplicabil, strania lucrare nu a fost niciodată inclusă în învăţăturile religioase, cel puţin nu în cele adresate oamenilor de rând. În carte sunt relatate faptele „îngerilor”, sau ale „mesagerilor lui Dumnezeu”, însă modul în care îngerii sunt prezentaţi aici este complet diferit de felul în care aceştia ne sunt descrişi de Biblie.

___Despre Enoh nu se ştiu foarte multe lucruri. Din „Dicţionarul de mitologie generală” al lui V. Kernbach, aflăm că Enoh a fost un patriarh care a trăit înainte de Potopul Biblic. Se pare că Enoh avea o legătură specială cu „mesagerii lui Dumnezeu” deoarece, din scrieri, rezultă că îngerii l-au luat cu ei în ceruri 200 de ani, timp în care l-au învăţat toate tainele Pământului şi Cerului, pe care l-au pus să le scrie, să le lase moştenire omenirii.
___Conform unor teorii, Enoh ar fi fost fiul unuia dintre aceşti „mesageri”, teorie care ar explica de ce s-a bucurat de simpatia îngerilor şi de ce a fost atât de longeviv. Conform relatărilor din carte, „îngerii l-au ridicat către cer şi l-au dus atât de departe încât Pământul nici nu se mai vedea şi peste tot domnea un întuneric deplin”. Foarte interesant este şi descrierea pe care Enoh o face Pământului văzut din ceruri. Acesta îl descrie ca pe o sferă de culoare albastră, aspect pe care un om din acele timpuri nu-l putea şti. Practic, el a oferit aceeaşi imagine pe care cosmonauţii de astăzi o văd de la bordul staţiei spaţiale internaţionale.
___Enoh mai descrie călătoria către un tărâm îndepărtat, unde îngerul Uriel şi ceilalţi îngeri s-au străduit să-l înveţe cum să construiască „computerul astronomic”. Apoi, l-au pus să scrie – în 366 de manuscrise, câte unul pe an – tot ce-i arătaseră şi-l învăţaseră. Enoh a mai fost lăsat pe Pământ încă un an pentru a-i învaţa pe oameni să desluşească cele 366 de manuscrise. După ce anul s-a încheiat, îngerii s-au întors şi l-au luat pe Enoh cu ei în ceruri.

___Dacii cunoşteau secretul „computerului ceresc”

___Misterioasa maşinărie descrisă în „Cartea lui Enoh” este un aparat de calcul astronomic, un calendar, ale cărui elemente principale erau formate din „stâlpi, portaluri şi ferestre”, dispuse în cercuri concentrice, cu o „potcoavă” din 21 de stâlpi în centru – locul de observare. Va sună cunoscut? (vedeti aici detaliile despre Misterele  Calendarul dacic)
___Experţii bănuiesc că acest computer ceresc era folosit pentru studiul mişcărilor Soarelui şi Lunii, ale eclipselor de Soare şi Lună, schimbărilor de solstiţiu şi echinocţiu, dar şi a poziţiilor nodurilor Lunare. Conform „Cărţii lui Enoh”, îngerul Uriel i-a dat patriarhului secretul construirii acestui aparat, ale cărui elemente difereau de la zonă la zonă, în funcţie de latitudinea de la care se făceau măsurătorile. „Aparatul lui Uriel” era esenţial pentru agricultură, care influenţa viaţa sedentară şi dezvoltarea societăţilor.
___Patriarhul a fost dus de Uriel într-un loc secret unde i-a fost arătat un aparat cu care îngerii măsurau „traseele aştrilor şi legile lor”, precum şi „ce se întâmplă în toţi anii din lume până când se va termina noua creaţie”. Aşa cum am afirmat la începutul acestui articol, aparatul din „Cartea lui Enoh” a fost reconstituit cu grijă de doi cercetători britanici: Robert Lomas şi Christopher Knight. Cei doi au observat o serie de similitudini între specificaţiile aparatului şi forma şi poziţionarea megaliţilor de la Stonehenge. În mod evident, prima lor concluzie a fost că acolo, în câmpia Salisbury, îşi avuseseră observatorul îngerii şi acolo fusese dus Enoh. Ipoteza lor este însă greşită. Enoh se presupune că ar fi trăit înaintea Potopului Biblic, deci ori complexul de la Stonehenge este mult mai vechi decât spun istoricii (data construcţiei fiind aproximată undeva între anii 3.000 şi 1.600 î.e.n.), ori Uriel l-a dus pe Enoh în cu totul şi cu totul altă zonă.

___Soarele de andezit si Calendarul de la Sarmizegetusa

___„Cartea aştrilor cereşti” oferă cele mai bune indicii despre locul în care Enoh a văzut computerul ceresc construit de îngeri: „la vest, se ridică un munte mare şi impunător, din cremene”. Ori nicăieri în apropiere de Stonehenge nu există un asemenea masiv de cremene. Un alt indiciu este oferit de descrierea straniului aparat. În timp ce construcţia de la Stonehenge doar seamănă cu maşinăria din „Cartea lui Enoh” (aşa cum ambii autori au concluzionat), computerul ceresc arată identic cu sanctuarul de la Sarmizegetusa, exact cu calendarul solar folosit de strămoşii noştri.
___În lucrarea „Impactul Romei asupra dacilor”, Paul Lazăr Tonciulescu scria că „dacii cunoşteau şi foloseau un calendar solar considerat cel mai precis din antichitate.” Anul calculat de strămoşii noştri avea 365,242197 zile, faţă de 365,242198 la care a ajuns astronomia modernă. Calendarul dacic de la Sarmizegetusa permitea numărarea zilelor unui an cu ajutorul unor stâlpi dispuşi în formă de cerc, aşa cum le-a ieşit şi celor doi cercetători britanici. Însă, complexul megalitic de la Stonehenge avea o eroare faţă de „aparatul lui Uriel”: anul ieşea cu 366 de zile! Deci, modelul ar trebui căutat în alta locaţie, la altă latitudine! Spre deosebire de anul megalitic, anul dacic era uimitor de precis, mai degrabă acesta părând a fi inspirat din „aparatul lui Uriel”.
Fragment din Cartea lui Enoh


___Aparatul lui Uriel se află la paralela 45

___„Aparatele îngerilor” de pe teritoriul Marii Britanii şi Irlandei au fost construite în piatră, ca ele să rămână în picioare pentru eternitate. Ale dacilor erau mai flexibile, cu stâlpi de lemn pentru elementele variabile ale computerului şi din andezit pentru cele fixe. Se poate trage concluzia că preoţii daci stăpâneau foarte bine tehnica de construire a acestor aparate circulare cu stâlpi, portaluri şi ferestre.

___Arhanghelii conduceau care cereşti

___I-a ajutat la calcule şi „locul bun” pe care l-au ales, aproape de paralela 45, iar la 45 de grade, orice formulă de calcul astronomic se simplifică pentru că tangenta şi cotangenta de latitudine sunt egale cu 1 şi se înlocuiesc, iar sinusul şi cosinusul sunt radical din 2 pe 2 şi, la fel, se înlocuiesc. Cu alte cuvinte, nu-şi oboseau mintea cu calcule inutile. De aceea şi ”calea în dar” era atât de precisă, în timp ce alţii, având acelaşi model astronomic, nu reuşeau să ajungă la precizia anului dacic!


___Aşa cum au evidenţiat şi Robert Lomas şi Christopher Knight legat de complexul de la Stonehenge, atât Sanctuarul Mare de la Sarmizegetusa, cât şi celelalte construcţii asemănătoare identificate până în prezent, nu numai că au o orientare exactă de la Nord spre Sud şi respectiv de la Est spre Vest, ci sunt astfel aliniate, încât razele Soarelui care răsare le traversează de la un capăt la celălalt doar într-o singură zi pe an, şi anume pe data de 22 decembrie, atunci când declinaţia Soarelui este maximă şi începe iarna astronomică.
___La acea dată, toate popoarele care celebrau cultul Soarelui şi al Lunii, organizau ceremonii ale focului, ca Soarele să nu îngheţe sau să dispară. Cu acest prilej se făceau şi profeţii generale. S-a observat la sanctuarele dacice poziţionarea „nodurilor Lunare”, puncte care au mare însemnătate pentru astrologi. Includerea lor în „aparatele lui Uriel” se justifică prin faptul că îngerii i-au învăţat pe fiii lor şi cum să prevadă „ce avea să se întâmple în toţi anii”, sub aspect zodiacal. Toţi astrologii care se respectă ţin cont de „nodurile Lunare”, pentru că Nodul Sud arată bagajul interior cu care ne naştem, iar Nodul Nord este calea pe care omul o are de parcurs.
___Din perspectivă geocentrică, Nodurile Lunare rezultă direct din mişcările Lunii şi Soarelui în jurul Pământului, care exercită o influenţă aparte asupra dimensiunii spirituale a vieţii. Luna este exponenta Sufletului, feminităţii, receptivităţii, iar Soarele simbolizează Spiritul, masculinitatea, acţiunea...

Tuesday, July 19, 2016

Eterna Dacie în istorie!

Un nou fragment din istoria secretă:
Dovezi ale unei continuităţi Istorice
Existenţa Daciei pe hărţile vechi din secolul XIX


___Toate hărţile antice prezentate mai jos sunt încă o dovadă a faptului că istoria este scrisă de cotropitori şi că se face orice pentru a ascunde adevărul despre trecutul poporului dac.
___Oficial, se spune că după cucerirea Daciei de către Traian, Dacia ar fi dispărut. Astfel au scris la acea vreme, aşa zişi “istorici”, platiţi de Traian. Plătiţi cu aur furat din Dacia…
___Aşa a vrut Traian să se creadă. Însă tot oficial, se recunoaşte şi faptul că Dacia nu a fost cucerită niciodată complet, şi că permanent au avut loc atacuri ale dacilor liberi asupra legiunilor romane.
___Dacă aşa a vrut Traian să se creadă atunci, tot aşa au vrut marile imperii cotropitoare de după el, şi tot aşa vor acum marile puteri de azi. Şi ei plătesc astăzi alţi “istorici” să scrie minciuni, tot cu aurul nostru...

___Însă pe hărţile timpului, într-o continuitate istorică, veac după veac şi an dupa an, s-a desenat şi s-a consemnat DACIA. Pe hărțile străvechi, Dacia ca stat apare din antichitate pînă în secolul 19…

  Profesor Doctor Cristian Teodorescu
Daţi click pe imagini pentru mărire
  

Sunday, July 10, 2016

Portalurile din Munţii Carpaţi

Experienţe actuale confirmă legendele strămoşilor Daci:
În Munţii Carpaţi există portaluri către alte lumi!
.


___De la legendele Dacilor, până la studiile armatei şi la experienţele trăite de turişti, există nenumărate relatări despre portalurile care există în munţii noştri. În funcţie de specificul lor, se spune despre ele că uneori duc în alte locuri din această lume, alteori în alte lumi, alteori în alte timpuri şi uneori chiar în alte universuri. Cu siguranţă, strămoşii noştri Daci le cunoşteau mult mai bine decât le cunoaşte ştiinţa din prezent. Multe scrieri ale antichităţii, inclusiv din perioada medievală, tratează în mod foarte serios aceste portaluri, dedicându-le volume întregi, într-o manieră complet ştiinţifică. Ştiinţa de azi face şi ea progrese în acest domeniu, în primul rând prin intermediul fizicii cuantice.
___În viziunea ştiinţei actuale, aceste portaluri sunt soluții teoretice pentru ecuații ale teoriei generale a relativității, care descrie spațiul și timpul. Portalurile spaţiale au fost pentru prima dată descrise în 1935 de către Albert Einstein și Nathan Rosen și au fost numite inițial Poduri Einstein-Rosen. Se cunoaşte deja că multe departamente secrete ale unor guverne, studiază cum se formează aceste portaluri, cum se pot deschide în mod intenţionat, către ce lumi sau realităţi pot fi deschise, şi pentru cât timp. Scopul guvernelor în ceea ce priveşte aceste studii sunt aplicaţiile militare, unul dintre cele  mai cunoscute experimente în acest sens fiind Experimentul Philadelphia(Link aici), experiment realizat pe baza studiilor lui Albert Einstein şi a istro-românului Nikola Tesla. În 28 octombrie 1943, în portul Philadelphia, nava USS Eldridge a dispărut în întregime, cu tot cu echipajul aflat la bord, pe baza Teoriei Câmpurilor Unificate. E de gandit cât a avansat ştiinţa de atunci până azi şi ce se poate face în prezent...

___Din vechime şi până în timpurile actuale, mulţi consideră existenţa portalurilor ca unul dintre cele mai mari şi mai bine păzite secrete ale omenirii. În anumite manuscrise antice şi în numeroase scrieri medievale se spune că înţelegerea secretelor portalurilor este singura cale prin care se pot găsi răspunsuri la întrebările fundamentale ale omenirii: cine suntem, cum am ajuns aici, de ce este lumea noastră aşa cum este, care este scopul vieţii omeneşti, care este natura binelui şi a răului, care este natura realităţii în care trăim şi cum putem evolua cu adevărat, depăşindu-ne limitele...
___Ca o mărturie despre existenţa acestor portaluri se adaugă şi povestea trăită de un inginer român, pasionat de călătorii şi drumeţii, care este de-a dreptul uimitoare. Bărbatul spune că viaţa lui s-a schimbat într-o zi de toamnă din anul 1990. Iată care este povestea sa:

___E.H. este un om ca oricare altul. Nimic misterios sau „paranormal” în aspectul lui ori în comportamentul său. Fost inginer, a ieșit la pensie în 1988 și a putut să consacre integral pasiunii sale: drumețiile montane. Era un iubitor al naturii, i-au plăcut întotdeauna traseele lungi. Lecturile sale nu aveau nimic în comun cu paginile volumului nostru. Era și a rămas o fire pragmatică, care n-ar fi fost în nici un caz atras de titlul acestui material. Totul s-a schimbat într-o zi din toamna anului 1990, în masivul Piatra Mare. Domnul E.H. ne-a vizitat și ni s-a destăinuit, dar ne-a rugat să-i protejăm numele. Acestea fiind scrise, să-i lăsăm cuvântul:
___„Imi amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Era în ziua de 22 septembrie 1990, pe la ora 11. Plecasem pe unul din traseele mele favorite. Piatra Mare pe la Șapte Scări. Ziua era foarte frumoasă, călduroasă chiar în umbra pădurii. In jurul orei 11, mai aveam cam o jumătate de oră până la cabană și încetinisem ritmul , ca să mă bucur de frumusețea peisajului. Părăsisem cursul izvorului și începusem un fel de… rătăcire intenționată, ca să mai schimb ceva din monotonia cărării.
___Drumeagul meu urca către o culme împădurită și, la un moment dat, am zărit ceva bizar, ca o sclipire, în dreapta mea; soarele, reflectat într-un obiect. M-am gândit imediat la nesimțiții care lasă mormane de conserve și borcane prin pădure. O curiozitate stupidă m-a împins către acel loc: eram convins că e vorba de vreo sticlă de vin aruncată, dar vroiam să mă conving. Când am zărit-o prima dată, lucirea era undeva cam la vreo 20, 30 de metri către culme. Am început să urc, dar n-am văzut nimic. In mod evident, eram în alt unghi față de lumina soarelui. După câteva minute de urcat, am început să-mi pun anumite întrebări: eram într-un luminiș, totul îmi era vizibil, dar nu vedeam nici un obiect capabil să reflecte lumina. Eram pe cale să plec mai departe, când am văzut… ceva ce îmi este greu să vă descriu.
 
___Era o formă eliptică, verticală, pe care nu o sesizam decât prin modificarea luminii. Uneori, pe şosele, din cauza căldurii la sol, se produce un fenomen optic: peisajul devine deformat, unduit, ca și cum ar fi privit printr-un geam curb. Același lucru, cu o deformare în unghi drept, îl aveam eu în fața ochilor. Era un brad în spatele formei: porțiunea de trunchi din spatele elipsei era deformată, voalată.
___Dacă vreți o altă comparație, mai semăna cu o perspectivă unduită pe care o aveți prin vaporii de benzină. M-am apropiat și am constatat cu uimire că nu vedeam nici un obiect material care să poată genera un asemenea efect. In locul respectiv nu era nimic. Un nimic care arăta ca o diafragmă, o suprafață eliptică întinsă în aer, aparent concavă.
___Mai uimitor era faptul că din spate, forma respectivă nu mai exista! M-am interpus între ea și bradul despre care v-am mai spus și n-am mai văzut-o! Nici nu mai știam unde era. A trebuit să revin în poziția inițială pentru a o revedea.
___Elipsa avea cam 1 metru, 1 metru și 20 în diametru mare, adică înălțimea, și maximum 40 de centimetri în cel mic, în lățime. Baza era cam la 25-30 de centimetri de sol. Plutea! Era perfect transparentă, în afară de fenomenul de unduire, de voalare, a spațiului din spatele ei. Marginile erau foarte netede, adică fenomenul de alterare optică se termina brusc!
 
___Ce-am făcut ? M-am gândit că ar putea fi vorba de vreo pânză de păianjen foarte fină, dar cred că încercam să mă conving că aveam în față un fenomen natural, ceea ce în mod evident , după cum aveam să mă conving, nu era. M-am fâțâit câteva clipe în jurul ei și apoi am încercat să o ating. Din fericire, un fel de instinct, de teama nemotivată (forma părea perfect inofensivă) m-a făcut să iau mai întâi o creangă de brad de pe jos. Prima dată am atins marginile elipsei. Creanga întâmpină o rezistență elastică ca și cum aș fi apăsat pe un balon. Elipsa se deformă foarte puțin în locul în care apăsam eu, dar rezistența era de netrecut după doar câțiva centimetri câștigați. Atunci am apropiat creanga de centrul elipsei. Nu am întâmpinat nici un fel de rezistență: creanga intră fără probleme în forma aceea ciudată, dar nu mai era vizibilă. Era ca un fel de gaură în care vârful crengii dispăruse total; în tot acest timp, continuam să văd perfect peisajul unduit din spate. Creanga avea vreo 50 de centimetri lungime și dispăruse pe jumătate înăuntru. Când am retras-o, am văzut cu groază că nu mai avea decât 20 de centimetri lungime! Porțiunea intrată în forma aceea dispăruse cu totul...

 
=
___Capătul era perfect secționat, ca și cum un fierăstrău de mare precizie ar fi funcționat pe partea cealaltă. Atunci m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost mâna mea în locul crengii…Am repetat operația cu alte crengi, apoi am legat o piatră cu sfoară și am aruncat-o în elipsă; rezultatul a fost același de fiecare dată. Orice pătrundea în acea formă nu se mai întorcea. In acel moment m-am cam speriat. In plus, se făcuse cam târziu și m-am hotărât să plec mai departe către cabană.
___Mai înainte însă, am fost nevoit să fac, pentru prima dată în viață, gestul necivilizat de a scrijeli copacii din pădure. Ca să recunosc locul, am însemnat toți brazii din luminiș cu un cuțit. Am ajuns la cabană puțin după prânz. O supă caldă și un ceai mi-au mai refăcut moralul, dar problema continua să mă macine.Il cunoșteam pe cabanier și i-am povestit toată întâmplarea. Omul mă știa, asa că mi-a spus că el n-a văzut niciodată așa ceva în pădure, dar că totul este posibil și că nu s-ar mira dacă ar fi vorba de „vreo nouă dracovenie de-a armatei”.
___Așa cum se întâmplă deseori pe munte, vremea s-a schimbat brusc pe la ora 15. A început să bată vântul, s-a răcorit și era limpede că se pregătea de o furtună.Cum eram și obosit, m-am hotărât să rămân peste noapte și am vorbit cu cabanierul. Seara, la masă, s-a apropiat de mine Ștefan, băiatul cabanierului, un puști de 12 ani. Il cunoșteam destul de bine și din cauza asta a venit la masa mea fără timiditate. – Am auzit că ați vorbit la prânz cu tata, mi-a spus el. Știți, eu am văzut stafia din pădure!
___Am început să-l descos și am aflat că Ștefan era împreună cu doi ciobani când a zărit prima dată elipsa. Curios din fire, a revenit de mai multe ori în acel loc; tot de la el am aflat că forma trece prin cel puțin două faze distincte: când are aspect transparent (starea în care o văzusem eu), ea permite intrarea unor obiecte. Când era așa cum o văzuse Ștefan o singură dată, devine albicioasă și ceva mai mare, funcționează în sens invers, adică era închisă pentru noi și lasă obiecte din partea cealaltă să treacă prin ea!! A doua zi de dimineață am plecat și, din cauză că ploua, n-am mai trecut prin luminiș. M-am întors în Piatra Mare după două săptămâni. De data asta am mers direct la cabană, l-am luat pe Ștefan și am plecat către locul cu pricina. Cu noi a venit și un băiat de la o stână din apropiere, unul dintre cei care îl însoțiseră pe Ștefan în preumblările sale prin pădure.
 
___Ajunși în luminiș, dezamăgirea noastră a fost imensă: nu mai era nici un fel de elipsă. Pur și simplu dispăruse. Numai brazii marcați de mine imi dădeau certitudinea că acela era locul. Pe tot timpul iernii am rămas în București și, treptat, forma din pădure mi-a ieșit din minte. Apoi, în februarie 1991, un prieten căruia îi povestisem toată întâmplarea, mi-a făcut o vizită. Mi-a arătat o revistă germană în care apărea un material despre fenomenele similare celui observat de mine. Articolul menționa existența unei organizații care studia ciudatele elipse, ODRG (Open Doors Research Group). Le-am scris o scrisoare în care povesteam tot ce văzusem și auzisem și, în luna aprilie am primit din partea lor un colet.
___Imi scriseseră o scrisoare de mulțumire pentru informațiile furnizate, asigurându-mă că Poarta văzută de mine a intrat pe listele lor. Pe lângă scrisoare, îmi trimiseseră mai multe materiale din care am aflat multe. Am rămas de atunci în corespondență și tot ce urmează este rodul informațiilor primite de mine. Forme precum aceea văzută de mine ar fi apărut din timpuri imemoriale, ele fiind prezente, sub diferite descrieri, in nenumărate texte vechi.
___In anul 1962, Barry Roscott, un inginer englez, a văzut o Poartă în timpul plimbărilor sale prin împrejurimile orașului Manchester. Poarta a rămas deschisă timp de 2 luni, iar Roscott a apucat să facă mai multe observații și experimente.  In urma acestei experiențe s-a înființat grupul ODRG, care și-a făcut membri în toate colțurile lumii. Din 1963 până astăzi, ODRG a înregistrat peste 238 de Porți Deschise pe Terra. Evident, acestea sunt doar o mică parte din cele existente...

___S-a constatat că anumite porţi rămân deschise între 2 luni și un an. S-a observat o legătură între durata ei și mărime. Cu cât o Poartă este mai mare, cu atât are șanse să existe mai mult timp. Porțile de 1 an au cel puțin 1 metru lățime. Majoritatea au formă eliptică observată de mine (verticală sau orizontală), dar au fost consemnate și porți circulare. O poartă trece prin 4 faze distincte: deschidere, stare de acces, stare de sursă și închidere. Fazele 2 si 3 nu apar neapărat în această ordine. Starea de acces este cea în care am observat-o eu: Poarta este deschisă pentru lumea noastră, noi putem introduce în ea orice obiect sau ființă, dar nimic nu vine din partea cealaltă. In aceasta stare, ea este transparentă, prezentând doar fenomenele de modificare optică descrise mai sus.”
___Faza de închidere pare a genera aceeași radiație foarte intensă. Starea de sursă este cea descrisă de Ștefan; în această fază, poarta e de o culoarea albicioasă, nu permite accesul din partea noastră, ci functionează ca o ușă deschisă pentru cealaltă parte. Din ea pot ieși obiecte, sau poate chiar ființe din energie pură, descrise întotdeauna ca fiind de forma unor mingi albicioase, care se deplasează cu foarte mare viteză, rostogolindu-se pe sol sau planând la mică înălțime...

Friday, May 6, 2016

Tehnologia superioară a dacilor:

Un nou fragment din istoria secretă:
POVESTEA CUIULUI DACIC VECHI DE PESTE 2000 DE ANI
Un alt exemplu al tehnologiei antice a dacilor, mai avansată decât tehnologia actuală:
metal care nu rugineşte, alfa-
fier pur 99,9%, cu 3 straturi moleculare perpendiculare!


___În acest articol, vă vom prezenta un nou aspect din istoria interzisă a dacilor şi din descoperirile arheologice de excepţie, ascunse publicului larg. În 1995, în Republica Moldova a fost adus un cui miraculos, un cui dacic care avea peste 2000 de ani vechime, și care, în ciuda vârstei nu ruginea absolut deloc!!!
___A fost găsit de către  fizicianul-spectroscopist Andrei Vartic, în sanctuarul dacic de la Racos (România). Cuiul dacic a fost studiat de către specialişti din domeniul metalurgiei din oraşele Bălţi, Leningrad şi Moscova. S-a realizat şi o spectogramă. Conform analizelor, cuiul era constituit din alfa-fier pur în proporţie de 99,9 %!
___Cuiul a fost supus analizelor la Institutul de Metalurgie de la Bălți (R.Moldova) unde, razele X arătau că  acel cui datează de peste 2000 de ani ! Acel cui Dacic care nu vrea să ruginească, avea în componența lui nici mai mult, nici mai puțin decât alfa-fier pur de 99,97%; nici urmă de impurități, adică de compuși ai carbonului ce rămân de la prelucrare. O “minune antică”, despre care savanții au tras concluzia că se poate obține numai în condiții cu totul speciale de laborator sau în Cosmos!

___Până la ora actuală sunt cunoscute în lume numai două exemple de astfel de fier antic: stîlpul de fier de la Delhi și un disc din Mongolia, datat din secolul IX, cercetat atât în laboratoarele de la NASA cât și la Universitatea Harvard. Specialiștii spun că procesul modelării unui obiect din fier pur este mult mai complicat chiar decât obținerea lui, dată fiind posibilitatea introducerii în el a unor impurități. Discul din Mongolia putea fi modelat doar în cosmos, susțin specialiștii de la NASA, iar cercetătorii de la Chișinău aveau aceeași părere despre Cuiul Dacic.

___Cuiul a fost analizat și la Leningrad, la Institutul Metalurgic. La Leningrad, cercetătorii au mai descoperit o minune, despre care vă voi vorbi mai târziu. Analizele au fost repetate la Moscova. Și de astă dată, rezultatul a fost același: Cuiul Dacic care nu vroia să ruginească de peste 2000 de ani, era  format din alfa-fier pur în proporție de 99,97% și era acoperit nu cu vopsea, ci cu 3 straturi moleculare, perpendiculare, care-l protejau impecabil, păstrându-i puritatea, aceste trei straturi fiind în :

___1. Suprafața – Magnetită “Fe3O4″
___2. Oxid de fier “FeO”                                                                                                           

___3. Alumo-silicați

___Magnetita Fe3O4 este un mineral din grupa oxizilor de fier cu proprietăți feromagnetice, fiind oxidul de fier cel mai rezistent față de acizi și baze care cristalizează în sistemul cubic. Stai şi te întrebi, în afară de daci, oare cine mai cunoştea aşa ceva în antichitate? Iar de prelucrat nici nu se punea problema, de vreme ce şi cu tehnologia actuală e imposibil la acest nivel...

___Prin cercetările efectuate de profesorul Kiosse și doctor Galina Volodin, utilizând metode de iradiere X-Ray aplicate la pelicule subțiri de semiconductori (așa numitele unghiuri mici), s-au putut observa peliculele protectoare despre care am vorbit mai sus.

___Acum țineți-vă respirația, vă rog! Profesorul  Daria Grabco a studiat la microscop microstructura deosebită a fierului dacic și a mai observat că, acest fier are două straturi de “domene”, unul central și unul de suprafață. Domenele, și aici este “ciudățenia”, sunt orientate perpendicular unul pe altul, asta însemnând că,  mai întâi s-a solidificat (în câmpul magnetic al Pământului) stratul interior, apoi, peste el s-a aplicat în stare lichidă un alt strat, care s-a solidificat și el, dar … în altă poziție față de câmpul magnetic al Pământului!!! Ei bine, toate acestea se întâmplau acum peste 2000 de ani, într-o țară pe care unii se chinuie astăzi să o arate ca fiind sălbatică, populată de țărani daci,” primitivi și limitați”. 

___Cuceriți mai târziu de romani (numai 14% din teritoriul Daciei), care au sosit cu o “mică” armată de 150.000 de legionari și cărora le-au trebuit mai mult de 6 ani să cucerească cei câțiva kilometri din Spațiul Dacic. Oare s-a întrebat cineva cum a putut rezista în fața Romei, o simplă civilizație țărănească? De ce se temeau romanii de daci?

___De ce, de la moartea lui Caesar (care dorise să pornească războiul împotriva dacilor) și până la cucerirea a numai 14% din Dacia, de către Traian, au mai trebuit să treacă 150 de ani? De ce în toți acești 150 de ani, romanii și dacii nu s-au avântat în conflicte directe?(de frică, evident..) De ce nici o armată romană nu pleca la război, fără să aibe cel puțin un doctor Dac cu ea?

___Ce or fi avut de împărțit ei dacii și romanii, că aceștia din urmă, după cucerirea unei bucăți așa de neînsemnate din teritoriul Daciei, să declare cea mai lungă sărbătoare cunoscută până în zilele noastre, o sărbătoare de nici mai mult, nici mai puțin de 123 de zile, în care poporul roman putea să mănânce și să bea gratuit pe socoteala statului … 123 de zile?

___Ce or fi sărbătorit de fapt, romanii? Astfel, se demonstrează că ei, Dacii au lăsat documente mult mai rezistente în fața măcinării timpului decât cele ale anticilor Greci sau Romani, dar în alt limbaj decât în cel scris-vorbit. Limbile sunt și ele supuse distrugerii, alfabetele la fel.

___ Dacii ne-au lăsat mostre de civilizație extraordinară, dintre care amintim doar câteva:

___– Metalurgie mai avansată decât cea din zilele noastre – cuie care nu ruginesc de 2000 de ani, calupuri de fier de 40 kg, când istoric se cunoaşte faptul că romanii nu puteau să topească în cuptoarele lor imense, bucăți mai mari de 25kg!!!

___– Modele Matematice de la Grădiștea Muscelului și desigur cele Topografice, prin așezarea oraşelor cetăți din Munții Șureanului, Cândrelului, Persanilor (Racos) într-o ordine perfect geometrică, de invidiat chiar și azi!
 

___Tăblițele descoperite în Munţii Neamţului, datate din anul 5500 î.Hr, mai vechi decât cele sumeriene cu 1000 de ani, practic primele scrieri din lume!(link)

___Perfecţiunea Anului Dacic, de 365,242197 zile, faţă de 365,242198 zile cât a fost calculat de astronomia modernă!(link)

  
___Se pare că doar unui număr foarte redus de oameni de stiință români le pasă  de strămoșii daci. Ca atare, savantul Andrei Vartic, specialist în fizică și spectroscopie, unul dintre primii oameni care s-a ocupat de cuiul dacic, în loc să găsească dorința arzătoare din partea compatrioților români, a fost  nevoit să se ducă în Rusia, spre a cerceta misterele obiectului dac.
___De ce nu s-a oferit Institutul de Metalurgie din România să facă studii, dacă nu din sentiment patriotic, măcar din interes științific? Pe Andrei Vartic l-a chemat și președintele de atunci, Ion Iliescu, pentru o întrevedere de 15 minute. Întâlnirea a durat de fapt o oră și jumătate, şi a fost urmată de promisiuni care nu au fost respectate niciodată!

___Valoarea minimă a cuiului a fost estimată atunci la 1.000.000 EURO! Savantul Andrei Vartic a decedat în 2009. Sunt semne de întrebare legate şi de moartea lui. Iar întrebarea cea mai importantă care se ridică este unde se află în prezent cuiul dacic găsit de el? Apoi se mai ridică şi alte întrebări.
 ___Există conexiuni evidente ale acestei tehnologii foarte avansate cu Lespedea de aur de la Roşia Montană, unde după prelevarea unei mostre, din rezultatele analizei de laborator a reieşit că era vorba de o rocă compozită, obţinută din amestecul a 15% praf de granit, 30% wolfram şi 55% pulbere de aur de 50 de karate, după o tehnologie imposibil de reprodus în condiţiile ştiintei actuale. ___Tot aici trebuie să ne amintim şi de Descoperirea din Bucegi(click pt download), unde este revelată o adevărată bibliotecă de informaţii universale, realizată în mod genial de o civilizaţie enigmatică, extrem de avansată atât din punct de vedere spiritual, cât şi tehnologic.

___Istoria poporului nostru Carpato-Dunărean nu a fost scrisă încă, ci s-au făcut și încă se fac eforturi pentru ascunderea ei. Însă dovezi concrete incontestabile, probe arheologice și realizări istorice ajung să iasă din ce în ce mai mult la lumină, arătând adevărul despre moştenirea noastră extraordinară şi despre înaltul nivel de spiritualitate și tehnologie a strămoșilor noștri daci…

Autori: Doctor Veaceslav Stavila, Chișinău
 Prof. Dr. Cristian Teodorescu, Iaşi